หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 

มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน


 

มีประปาหมู่บ้านครบทั้ง 15 หมู่บ้าน
 


 

ปั้มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

โรงสี จำนวน 1 แห่ง

อุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 12 แห่ง

ร้านค้าขนาดเล็ก/กลาง จำนวน 130 แห่ง

ปั้มหลอด จำนวน 10 แห่ง


 

กลุ่มสวัสดิการชุมชน      
  ตำบลหัวสำโรง จำนวน 1 แห่ง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน      
  ตำบลหัวสำโรง จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์      
  ตำบลหัวสำโรง จำนวน 1 แห่ง