หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
 
 
แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม

แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพาน รางระบายน้ำ และคลองส่งน้ำ
 

แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และการมีงานทำ

แนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
 

แนวทางการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ เด็ก, เยาวชน,คนชรา, ผู้พิการ,ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

แนวทางพัฒนาสถาบันครอบครัว/ชุมชนให้เข้มแข็ง

แนวทางพัฒนาการศึกษา

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี และวันสำคัญของชาติ

แนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านสาธารณสุข
 

แนวทางสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางบำบัดและจัดการขยะมูลฝอย

แนวทางสร้างความสามัคคีของผู้นำในหมู่บ้าน/ตำบล

แนวทางพัฒนาตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตร

แนวทางส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดสารพิษ อบรมความให้รู้ทางการเกษตร

 
 

แนวทางพัฒนาบริหารจัดการรายจ่ายประจำของ อบต.

แนวทางส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แนวทางส่งเสริมสนับสนุนระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงระบบการทำงาน และอำนวย ความสะดวกในการให้บริการ
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10