หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
พื้นที่ตำบลหัวสำโรง มีคลองชลประทานมหาราช ไหลผ่านตลอดตำบล ทำให้ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนาในฤดูและนอกฤดูฝน ทำสวนผลไม้ พืชผักสวนครัว พืชไร่ หลังฤดูการทำนาปลูกข้าวโพดหวาน ถั่วเขียว และมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ ปลา วัว ยามว่างจากการทำนา กลุ่มแม่บ้านของตำบลจะเย็บผ้าห่มส่งขาย ไข่เค็ม ผลิตข้าวซ้อมมือ และประกอบอาชีพอื่นๆ เพื่อหารายได้เพื่อให้แก่ครอบครัว
 


 

คนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ


 

สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเบิก

ศูนย์พลังป้องกันยาเสพติดตำบลหัวสำโรง จำนวน 1 แห่ง
 


   

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีลอยกระทง

งานประเพณีตามพุทธศาสนาและวันสำคัญอื่นๆ
 


         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      
  ตำบลหัวสำโรง จำนวน 1 แห่ง

อสม. หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 15 หมู่บ้าน

กลุ่มสาธารณสุขชุมชน      
  ตำบลหัวสำโรง จำนวน 1 กลุ่ม

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 


         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
    จำนวน 15 แห่ง

ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
  ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10