หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


         

ถนนลาดยางติดต่อกับอำเภอ จำนวน 1 สาย

ถนนติดต่อระหว่างตำบล จำนวน 8 สาย

ถนนติดต่อภายในหมู่บ้าน จำนวน 69 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 92 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 15 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย
 


   

หนองเตาขนมจีน

หนองระแหงเล็ก

หนองระแหงใหญ่

หนองเป้า