หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 

กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบการข้อบังคับประชุมสภาฯ ฉบับที่-3-พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 99  
 
พรบ .การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
กฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559 [ 15 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 202  
 
ระเบียบข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 15 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 126  
 
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 15 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 177  
 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 218  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 220  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545(ฉบับที่5) [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 255  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 167  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 204  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 262  
 
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 235  
 
ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 215  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 274  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 221  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 243  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547 [ 10 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 230  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 209  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 242  
 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิ [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 229  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 244  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 221  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 224  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 341  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 [ 9 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 207  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10