หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์-เงื่อนไข-และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561 (1) [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.-๒๕๕๘ [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ-พ.ศ.2558 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย-การรักษาวินัย-และการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.2558 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
-ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ-พ.ศ.2558 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
-ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ-พ.ศ.2558 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ-พ.ศ.2558 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันฉบัที่-3-พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน-พ.ศ.2560 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
-ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-5 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุฯ-พ.ศ.2562 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
-ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-4-1 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
-ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-4-1 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
-ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-4 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้าง อปท. พ.ศ.2556 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการฯ [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งในระดับสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2559 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2558 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุ [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2558 และฉบับที่ 2 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10