หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงใสสะอาด [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 24 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉ 10 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอน การย้ายฯ [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉ 14 [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พศ 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พศ 2561 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พศ 2560 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์นโยบายการกำกับดูแลองค์กร [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉ 11 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10