หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 [ 11 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานรายละเอียดรายรับ [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานประมาณการรายรับ [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานประมาณการรายจ่าย [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
บันทึกหลักการและเหตุผล [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
บันทึกหลักการและเหตุผล(แบ่งตามแผนงาน) [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 64  
 
คำแถลงประกอบงบประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
ข้อมูลเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 22 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข้อบัญญัติ- [ 15 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)