หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 

งานด้านคุณธรรม จริยธรรม
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
การดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 21 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 26 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 122  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 169  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
(1)    
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10