หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบฟอร์มการยืมพัสดุ และคืนพัสดุ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ เทคนิคและขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น การเขียนผลงานเลื่อนระดับ และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
เส้นทางความก้าวหน้าประเภทอำนวยการท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือจัดทำงบประมาณ อปท. [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครู [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือบำเหน็จบำนาญ [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10