หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต [ 24 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ การย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เรื่อง งบประมาณรายจ่าย [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ เรื่องการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดคงคาราม [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2