หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้าง [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)