หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
งานด้านคุณธรรม จริยธรรม
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10