หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   26 ส.ค. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการกำจัดวัชพืชคลองธรรมชาติ คลองสะเดา หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มต้น บ้าน นายสะอาด เมืองงาม จุดสิ้นสุด ประตูระบายน้ำหมูที่ ๑๒   30 มี.ค. 2562 130
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการ กำจัดวัชพืชคลองธรรมชาติ คลองมะกอก หมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้น บ้าน นายเซีย รุจิระกุล จุดสิ้นสุด ถนนทางเชื่อมสายเลียบคลองระบายน้ำใหญ่มหาราช ๒   30 มี.ค. 2562 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 มี.ค. 2562 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดพระโต หมู่ที่ ๑๓ ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มี.ค. 2562 129
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13 มี.ค. 2562 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมชนิดแคปซีลปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน ลำอ้ายด้วน-บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7 มี.ค. 2562 110
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมชนิดแคปซีล ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลำอ้ายด้วน-บ้านหนองยาว ม.๕ ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4 มี.ค. 2562 132
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 พ.ย. 2561 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามหลัง หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นบ้าน นางละไม แก้วทวี จุดสิ้นสุดคันคลองชลประทาน ๙ขวา งบประมาณ ๘๘๑,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25 ก.ย. 2561 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามหลัง หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นบ้าน นางละไม แก้วทวี จุดสิ้นสุดคันคลองชลประทาน ๙ขวา งบประมาณ ๘๘๑,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25 ก.ย. 2561 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามหลัง หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นบ้าน นางละไม แก้วทวี จุดสิ้นสุดคันคลองชลประทาน ๙ขวา งบประมาณ ๘๘๑,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25 ก.ย. 2561 145
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามหลัง หมู่ที่ ๑ ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี   7 ก.ย. 2561 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสามหลัง หมู่ที่ ๑ ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6 ก.ย. 2561 119
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2 ก.ย. 2561 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๓ ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี   28 ส.ค. 2561 162
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านลำอ้ายด้วน - บ้านหนองยาว   23 ส.ค. 2561 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๖ สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมศูนย์สุขภาพตำบลหัวสำโรง   6 มิ.ย. 2561 142
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีต) หมู่ที่ ๑๑ สถานที่ซอยบ้าน พ.อ.อ. สาโรช ประชากุล   6 มิ.ย. 2561 131
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เอกสารจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ สายคันคลองชลประทานแปดซ้าย (ฝั่งขวา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5 มิ.ย. 2561 142
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10