กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
 
รายละเอียดคุณลักษณะ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาชุดละ๑,๐๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา  

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.huasumrong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
ทางโทรศัพท์ ๐๓๖-๖๘๐๖๖๘ ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 20.41 น. โดย คุณ ภาณุวิชญ์ ฉ่ำชื่น

ผู้เข้าชม 18 ท่าน