กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ได้ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลหัวสำโรง ออกมาชำระภาษีตามวันและเวลาที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15.48 น. โดย คุณ วทิชา มาสำราญ

ผู้เข้าชม 6 ท่าน