กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง นำโดย พ.อ.อ.สาโรช ประชากุล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โดมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15.26 น. โดย คุณ วทิชา มาสำราญ

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย