กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
 
ปร.๔ ปร.๕
แบบโครงการ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดพระโต หมู่ที่ ๑๓ ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 14.41 น. โดย คุณ ภาณุวิชญ์ ฉ่ำชื่น

ผู้เข้าชม 17 ท่าน