หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

 
เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกันCOVID-19  
 

ประชาสัมพันธ์
ศธ. #เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกันCOVID-19 ก่อนเปิดเทอม กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียนป้องกัน COVID-19 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 อย่างต่อเนื่องโดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย ดังนี้
๑. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
๒. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
๓. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
๔. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง
๕. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ที่มีการใช้ร่วมกันบ่อย
๖. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน
ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ๑๑๑๑
*********

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 08.54 น. โดย คุณ สุชาวดี อ่อนศรี

ผู้เข้าชม 144 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10