หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 


 
นายสมชาย แซ่ภู่
ประธานสภา อบต.หัวสำโรง
 


 
ร.ต.ท.สมจิตต์ พึ่งเจริญ
รองประธานสภา อบต.หัวสำโรง


 
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา
เลขานุการสภา อบต.หัวสำโรง
 
 


นายประเสริฐ สายสุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายปริชา ชิงช่วง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายวิชัย กลิ่นจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายขจร บัญญัติทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสำรวย รักอ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายจำลอง สมาธิมงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4