ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256286,379159,80285,60948,143126,502145,558144,294193,87380,53884,37354,888-1,209,959
2561-1906,41218,4777,65241,26540,29642,91558,61364,36391,414155,854527,451
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 มี.ค. 2561 ถึง 31 พ.ค. 2560   1,928
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,739,338
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี