ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 30 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256380,99385,21896,547---------262,758
256286,379159,80285,60948,143126,502145,558144,294193,87380,53884,37371,04670,0601,296,177
2561-1906,41218,4777,65241,26540,29642,91558,61364,36391,414155,854527,451
ยอดยกมาตั้งแต่ 26 มี.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,928
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,088,314
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี