องค์การบริหารส่วนตำบล หัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี